No4580模特允爾情人节主题脱连衣裙露蕾丝内衣秀豪乳翘臀诱惑写真74P允爾秀人网

No4580模特允爾情人节主题脱连衣裙露蕾丝内衣秀豪乳翘臀诱惑写真74P允爾秀人网

"良能二字,即真阴、真阳之本性也,神禀阳之灵,天体也,位尊,故曰神;鬼禀阴之灵,地体也,位卑,故曰鬼。 此湿伏于脾,酝酿生痰,上传于肺也。

历代以来,著作者数十余家,皆含糊不清,并未将阴、阳底蕴明明指出,一味在后天五行生克上论,铺张满纸,究竟人身立极,一元妙义,二气消长机关,全未说透,宗旨不明,源头不澈,故知斯道之精者寡矣。及兼风痰之证者,俱当审察而后用药。

又曰:经所不取火化渴者,谓渴非特为热。今得附子而先天真火复兴,得甘草而后天脾土立旺,何患畏寒之病不去乎?

 按附子泻心汤一方,乃寒、热并用之方也。不应利水,利之似反伤阴,不知用利药于地黄之内,正取其利,以行其润之之力也。

 用赤足蜈蚣一二节,研细,水下即愈。 凡人昼起目张从¤|,则真气行于阳分,阴在内而阳在外,阳不足则不能统内之阴,故自汗出;夜卧目瞑从¤¥,则真气行于阴分,阴在外而阳在内,阴不足,则真气上浮,而液随之,故盗汗作,此二汗之实据也。

凡君臣佐使表里寒热诸大端,举其粗略,而他本之详,都不外是。按白通汤一方,乃回阳之方,亦交水火之方也。

Leave a Reply